کارجویان محترم پیش از ثبت درخواست معرفینامه به کار، حتما قوانین زیر را مطالعه و رعایت فرمایید:

قوانین ثبت درخواست معرفینامه  به کار (آنلاین)

– جهت دریافت معرفینامه به کار، حتما باید در دفتر کاریابی کومش کار ثبت نام کرده باشید و وضعیت پرونده شما غیر راکد باشد.اگر در دفتر کاریابی ثبت نام ندارید اینجا کلیک کنید.

معرفینامه تنها در صورتی تایید و صادر خواهد داشت که کارجو تمامی شرایط مندرج جهت شغل را داشته باشد لذا اگر یک یا چند مورد ذکر شده برای یک مورد شغلی را نداشتید به هیچ عنوان نسبت به درخواست معرفینامه اقدام نکنید.

– در صورت درخواست معرفینامه بدون داشتن شرایط مندرج جهت شغل، درخواست کارجو رد شده و در صورت تکرار بیش از ۳ بار درخواست غیرموجه، اکانت کاربر به مدت یکماه تعلیق شده و کاربر امکان ثبت آنلاین معرفینامه به کار را نخواهد داشت.

– کاریابی در رد یا قبول کلیه درخواست ها مختار می باشد.

– کارجو پس از ثبت درخواست معرفینامه، از طریق پیامک و یا مراجعه به بخش پیگیری، از وضعیت درخواست خود مطلع می گردد.

– کارجو پس از اطلاع از تایید درخواست، باید فورا به کاریابی مراجعه نماید تا معرفینامه را تحویل گرفته و در صورت نیاز مدارک لازم تضمینی را ارائه دهد.

معرفی نامه آنلاین