کارجویان پس از ثبت درخواست معرفینامه آنلاین و بررسی توسط کاریابی کومش کار پیامکی با موضوع تایید یا عدم تایید درخواست دریافت خواهند کرد.
همچنین از همین بخش با وارد کردن کد ملی و شماره ثبت نام از آخرین وضعیت درخواست های خود مطلع شوید:

کارجوی محترم درصورتی که درخواست معرفی‌نامه نامه شما تایید گردد می بایست حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت با همراه داشتن اصل شناسنامه یا کارت ملی به کاریابی کومش کار مراجعه کنید. ساعات کار کاریابی از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵ می باشد.
معرفی نامه آنلاین