کارآموزی فرآیندی است کوتاه مدت که طی آن به مدت حداقل ۲۴۰ ساعت کارآموز اقدام به کار در محل کارآموزی می نماید. کارآموزی با کارورزی متفاوت بوده و در مدت زمان کارآموزی فرد کارآموز مشمول حقوق و بیمه نمی گردد.

عموماً دانشجویانی که موظف به گذراندن واحدهای کارآموزی هستند و یا سایر افراد علاقمند به کسب مهارت و تجربه در دوره های کارآموزی شرکت می کنند.

در ادامه فرم درخواست کارآموزی قرار گرفته که با تکمیل آن در صورت وجود ظرفیت و درخواست شرکت‌ها، از طرف کاریابی برای کارآموزی با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم درخواست کارآموزی

  • Max. file size: 100 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
درخواست کارآموزی