سؤالات متداول

سؤالات
متداول

کاربران

جواب سؤال خود را اینجا پیدا کنید یا از ما بپرسید.

مدارک لازم جهت ثبت نام در کاریابی چیست؟

اصل کارت ملّی – اصل کارت پایان خدمت (آقایان) – اصل شناسنامه – اصل مدرک تحصیلی – یک قطعه عکس

هزینه ثبت نام در کاریابی چقدر است؟

هزینه ثبت نام در کاریابی کومش کار ۳۰ هزار تومان می‌باشد.

مدارک لازم جهت صدور معرفینامه چیست؟

اصل کارت شناسایی (کارت ملّی یا شناسنامه یا کارت پایان خدمت) – سفته – مبلغ ٨٠ هزار تومان علی الحساب

در صورت جذب از سوی کاریابی، کارجو چه مبلغی را باید بپردازد؟

در صورت جذب کارجو از سوی کاریابی، کارجو می‌بایست ماهانه به مدت یک سال مبلغ ۷۵ هزار تومان در وجه کاریابی اقساط خود را پرداخت نماید.

پس از ثبت نام در کاریابی، کارجو چه کاری باید انجام دهد؟

پس از ثبت نام در کاریابی، کارجو کارت ثبت نام دریافت می‌کند که این کارت هر دو ماه یک بار باید تمدید شود و تمدید رایگان است. همچنین اعتبار ثبت نام در کاریابی دو سال است و پس از دو سال کارجو باید مجدد ثبت نام نماید.

آیا پیگیری کارجو در سرعت جذب مؤثر است؟

بله، پیگیری کارجو در سرعت جذب کاری مؤثر است و کارجو می‌بایست هم مراجعه حضوری به کاریابی داشته باشد و هم کانال تلگرام و هم وب سایت کاریابی را دنبال کند.