فرم استخدام

بر اساس شرایط مندرج در کانال، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید، در صورتی که شرایط شما با شرایط شغل ذکر شده همخوانی ندارد از تکمیل فرم خودداری نمایید:

فرم استخدام

  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
    عکس با کیفیت خوب و حداکثر ۱ مگابایت (۱۰۰۰ کیلو) باشد.
فرم استخدام - کومش کار