ویژه کارفرمایان

کومش کار

کارفرمای محترم جهت جذب و استخدام نیروی کار به طرق زیر می توانید نسبت به شناسایی و جذب نیرو اقدام نمایید:

روش اول : ورود به بخش جستجوی نیروی کار ، جستجو و یافتن نیروی مناسب و سپس اطلاع شماره ثبت نام نیرو به کاریابی به منظور تنظیم معرفینامه

روش دوم : تکمیل فرم نیروی درخواستی و ذکر جزئیات کامل تا کاریابی ضمن به بررسی درخواست رأسا نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام نماید.

روش سوم : تماس با دفتر کاریابی کومش کار و اعلام شرایط درخواست نیروی کار ( اطلاعات تماس در بخش تماس با ما)ایزوسیستم